نمایش 1–36 از 47 نتیجه

نمایش 9 24 36

آویز جواهر پروانه

آویز جواهر پروانه با سنگ برلیان تراش اشک، اوال و گرد و طلای سفید 18 عیار

آویز زمرد با تراش اشک

آویز زمرد با تراش اشک و سنگ برلیان تراش گرد و طلای سفید 18 عیار

آویز یاقوت کبود با تراش اوال

آویز یاقوت کبود با تراش اوال و سنگ برلیان تراش گرد و مارکیز و طلای سفید 18 عیار

آویز یاقوت کبود تراش اشک

آویز یاقوت کبود تراش اشک با نگین برلیان تراش گرد و مارکیز و طلای سفید 18 عیار

النگو رزگلد شومه

النگو رزگلد شومه با برلیان سفید و طلای 18 عیار، این النگو به صورت 3 تایی و در رنگ های سفید و زرد نیز موجود است

النگو زرد شومه

النگو زرد شومه با برلیان سفید و طلای 18 عیار، این النگو به صورت 3 تایی و در رنگ های سفید و رزگلد نیز موجود است

النگو سفید شومه

النگو سفید شومه با برلیان سفید و طلای 18 عیار، این النگو به صورت 3 تایی و در رنگ های زرد و رزگلد نیز موجود است

انگشتر جواهر با سنگ یاقوت های رنگی

انگشتر جواهر با سنگ یاقوت های رنگی و سنگ برلیان تراش گرد و طلای زرد و سفید 18 عیار

انگشتر رزگلد با نگین برلیان

انگشتر رزگلد با طلای 18 عیار و نگین برلیان دارای طراحی اسپورت

انگشتر رزگلد شومه

انگشتر رزگلد شومه با برلیان سفید و طلای 18 عیار، این انکشتر به صورت 3 تایی و در رنگ های سفید و زرد نیز موجود است

انگشتر رزگلد طلای 18 عیار با نگین برلیان سفید

یک انگشتر اسپورت برای استفاده روزانه با طلای 18 عیار رزگلد و نگین برلیان سفید و دارای طراحی منحصر به فرد

انگشتر زرد شومه

انگشتر زرد شومه با برلیان سفید و طلای 18 عیار، این انکشتر به صورت 3 تایی و در رنگ های سفید و رزگلد نیز موجود است

انگشتر سفید شومه

انگشتر سفید شومه با برلیان سفید و طلای 18 عیار، این انکشتر به صورت 3 تایی و در رنگ های زرد و رزگلد نیز موجود است

انگشتر یاقوت کبود

انگشتر یاقوت کبود با تراش اوال و سنگ برلیان تراش گرد و طلای سفید 18 عیار